Kurs, arrangementer & foredrag

Jeg holder kurs & foredrag om følelser, relasjoner og personlig språk. Kontakt meg på garmhanne@gmail.com eller ring meg på 938 65 444 for mer informasjon.

Foredrag: Ditt barn speiler deg og dine følelser
Jeg og EQ terapeut kollega, Hege Grelland, holder foredraget «Ditt barn speiler deg og dine følelser». Foredraget har fokus på hvordan du kan skape en god relasjon og dialog med ditt barn.

Foredraget er rettet inn mot foreldre med barn i barnehager og barneskoler.

«Jeg syns foredragsholderne, Hanne og Hege, var varme og engasjerte. De koblet det de snakket om til egne erfaringer og gjorde det gjenkjennelig. 
De inviterte foreldrene inn gjennom å stille spørsmål, reflektere og oppmuntre til at de kom med sine tanker og spørsmål.
Hvordan møte ditt/dine barn i følelser er et viktig tema og veldig aktuelt, som vi alle har godt at få bli mint på og høre mer om. Barn speiler våre følelser. 
Etter foredraget ble det mange gode refleksjoner hos de ansatte i barnehagen. Foreldrene som var på foredraget, var veldig fornøyde. De fikk med seg gode verktøy som de kan bruke hjemme i møte med sitt/sine barn.
Kan varmt anbefale foredraget».

— Jenny, daglig leder, Grindaberget barnehage

«For oss i Vekstbarnehagen var foredraget en god måte å formidle budskapet til foreldrene om hvordan vi ønsker å møte barna i barnehagen vår.
Hanne og Hege formidler budskapet hjertenært og erfaringsbasert, noe som gjør det lett å relatere til innholdet. Hanne og Hege klarte å skape en trygg arena for foreldre og ansatte ved å dele sine erfaringer. Vi opplevde god respons fra foreldrene og jeg opplevde foreldrene som engasjerte og åpne.»

.

— Johanne, daglig leder, Vekstbarnehagen

%d bloggere liker dette: