Home

EQ terapeut Hanne Garm

Jeg, Hanne Garm, tilbyr EQ terapi for deg som vil skape bedre relasjoner til deg selv og de rundt deg. Terapiformen er effektiv for deg som er motivert til å skape endring i livet ditt. Ved å identifisere og bearbeide gamle mønstre kan du oppnå økt grad av selvfølelse og egenkjærlighet. Den viktigste personen i ditt liv er deg.

Kanskje du bærer rundt på en stor grad av indre uro og stress som du ikke klarer å sette ord på. Hos meg skaper vi sammen dette pusterommet hvor du kan være bare deg- akkurat som du er.  

Jeg har også erfaring med å kjøre terapi digitalt. Så uansett hvor du befinner deg så skal du vite at jeg vil ta godt i mot deg.

For bestilling av din time klikk her eller ring meg på 938 65 444/ garmhanne@gmail.com

Klikk her for mer informasjon om EQ terapi

@2020 Hanne Garm – org nr 925409294