Gratis Facebook gruppe

Synes du det er vanskelig å sette grenser i dine relasjoner – barn, kjæreste, partner, kolleger og venner? Du er ikke alene. Ved å bli mer bevisst og øve deg på hvor dine grenser går blir du tydeligere for deg selv og de rundt deg.

Jeg har laget en gratis Facebook gruppe hvor du kan dele dine erfaringer ved å sette grenser. Min erfaring er at ved å dele så ser du at du ikke er alene om å gå rundt å ha det på den måten. Ved å dele setter du også ord på hva som skjer med deg når du det å sette grenser er vanskelig

Klikk her for å bli med i facebook gruppa

%d bloggere liker dette: